Selecteer een pagina

Disclaimer

 

Disclaimer voor Pure Animals

Pure Animals (Kamer van Koophandel: 70976783), verleent u hierbij toegang tot www.pureanimals.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Pure Animals behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Natuurlijk voor de hond spant zich in om de inhoud van www.natuurlijkvoordehond.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.pureanimals.nl aangeboden producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze producten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Natuurlijk voor de hond. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.pureanimals.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Pure Animals. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.pureanimals.nl. Pure Animals oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via email. Voor op www.pureanimals.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Pure Animals nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze producten liggen bij Natuurlijk voor de hond en haar bezoekers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Pure Animals, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke producten anders aangegeven is.

Informatieve artikelen

De informatieve artikelen zijn slechts bedoeld om informatie te verstrekken. De gezondheids situatie van ieder dier is uniek. Deze informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld voor gebruik in het diagnosticeren of behandelen van specifieke gezondheidsproblemen of ziektes, en mag nooit worden beschouwd als een vervanging van veterinair of medisch advies.De artikelen op pureanimals.nl bevatten uitsluitend algemene handvatten voor een natuurlijk leefpatroon voor dieren. Bij acute gezondheidsklachten of verergering van klachten wordt aangeraden contact op te nemen met de behandelend arts.

Producten

De producten in de shop die hier worden aangeboden, zijn geen vervanging van veterinair of medisch advies. Vraag bij twijfel altijd advies aan een dierenarts.Pure Animals kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld door onjuist gebruik van deze producten.Laat je hond nooit alleen met speelgoed of kluiven, als je dat niet vertrouwd. Dan spreken we over honden die graag speelgoed kapot maken en dit op eten. Pure Animals kan niet aansprakelijk worden gesteld .

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.